Podelite našu priču...

Bigrena akumulacija kod manastira Tumane

Spomenik prirode Bigrena akumulacija kod manastira Tumane, svrstana je u III kategoriju zaštite kao spomenik prirode.Nalazi se na 250 m nadmorske visine. Na malom prostoru, u dužini od oko 200 m, javlja se veći broj morfoloških objekata kao što su: slap visine 14 m, više manjih slapova, preliva i bigranih kada. Posebnost ovog spomenika prirode čine isposnica Zosima Sinajita u samom bigru, česma gde se prinose darovi umrlim dušama, stara bukovo-hrastova šuma.Okolina manastira Tumane takođe predstavlja predeo izuzetne prirodne lepote.