Podelite našu priču...

Isposnica Zosima Sinajita

Ovo je pećina u blizini manastira Tumane, duboko u šumi.U pećini je Zosim živeo svoj isposnički život posvećen Bogu. Pedesetih godina prošlog veka, pećina je adaptirana u kapelu, kada se duhovnik Pahomije odlučio na usamljenički život. U blizini isposnice nalazi se izvor vode, u vidu manjeg vodopada, a vodi se pripisuju čudotvorne lekovite osobine. Na ulazu u pećinu nalazi se konak sa tri odeljenja u prizemlju i pet na spratu.

Isposnica je mesto gde bi se monah podvizivao, a ovakav monah bio je poznat pod nazivom pustinjak ili eremita. Glavna odlika ovog monaškog načina života je odvojenost, ne samo od sveta nego i od monaha sa kojima se živi u zajednici.