Pravilnik o bližem uređenju planiranja javnih nabavki, sprovođenju postupaka javnih nabavki i praćenja ugovora o nabavkama

Usluge regrutovanja kadrova za potrebe Info centra

Usluge izvođenja koncerta Amadeus Band-a

Usluge izvođenja koncerta Amadeus Band-a

Usluge izvođenja koncerta Dejana Petrovića Big Band

Usluge regrutovanja kadrova za potrebe Info centra

Plan javnih nabavki TO Golubac za 2019. godinu