Podelite našu priču...

Nacionalni Park Đerdap

Najveći je nacionalni park u Srbiji (63.608 ha) i zauzima više od polovine teritorije opštine Golubac.Čak četiri rezervata prirode su na teritoriji Opštine (Golubački grad, Bojana, Bosman–Sokolovac i Tatarski vis), te nema velike potrebe pričati o čistoj i nezagađenoj prirodi.Ovde se nalaze biljne vrste koje su endemiti čitavog Balkanskog poluostrva: mečija leska, Pančićev maklen, zelenika, koprivić, medunac, jorgovan…

Isto je tako izuzetno i bogatstvo životinjskog sveta: vuk, jelen, srndać, medved, ris, šakal, orao, mnogobrojne vrste ptica, kao i tri nove životinjske vrste: dugouhi slepi miš, sivi puh i golubačka mušica. Ova raznolikost čini Nacionalni park pravim prirodnim i naučno-istraživačkim centrom.

Nacionalni park Đerdap reprezentuje jedinstvo prirodne i kulturne baštine Srbije, jer je iz specifičnih prirodnih odlika ovog područja ishodila i izuzetno vredna kulturna baština.