Podelite našu priču...

Salaši u Golubačkom kraju

Salaši čija je istorija u Srbiji duga preko 300 godina sve više i više privlače kako domaće, tako i strane turiste. Nastankom salaša, njih su podizali stočari, a kasnije i zemljoradnici i kompletne porodice su se tu rađale, živele i radile praktično do kraja života.

U to vreme oni su znali samo za salaš, nebo iznad salaša i zemlju oko njega i to je bio čitav njihov svet. Kako je napredovala civilizacija, kako je mehanizacija preuzimala posao koji su radili ljudi sa volovima i konjima, tako su stanovnici salaša nestajali, lakše se i brže dolazilo do zemlje, oranica i stoke i samim tim i salaši su gubili prvobitnu namenu.

Danas su salaši svedoci vremena, veliki je broj njih koji je opstao u okolini Golupca i uglavnom su uređeni i omogućen je kako celodnevni boravak u netaknutoj prirodi, turizam kao i rekreativne ture gde možete videti svo blago ovih malih naselja.

Ako želiš da vidiš šta je pravi život, na salaš dođi i ponesi dobro raspoloženje, kod nas nema briga

Salaši se nalaze rasuti po velikoj površini mesta Dobra, od Asin potoka do Bosmana, Ladnih voda, duboko uz Dobransku reku i duž šetnih staza.Koristi ih samo manji broj meštana.