Podelite našu priču...

Vlasi i Rusaljke

Vlasi su Balkansko poluostrvo naseljavali pre svih drugih naroda.Magija je bitan deo vlaškog života i običaja i sve ono u šta Vlasi veruju ima, na neki način, magijski karakter. Vlaška magija je, po snazi, odmah iza vudu magije. Odnosi čoveka, svetaca i đavola u današnjoj vlaškoj magiji ostaci su paganske mitologije, u kojima dominira dualistički princip: nema stvaranja bez sukoba suprotnosti. Vlasi su u ove krajeve doneli i verovanje u rusaljke, koje se održalo do danas.

Svi znamo, ili bi trebalo da ga znamo: četiri koraka po prostoru napred, dva u mestu, pa dva nazad i sve to opet. -Wikipedia